درباره

محمد رضا دانشور
رئیس هیئت اجرائی بام البرز
عضو هیئت مدیره شرکت بام سازه تکنیک 
مدیر اجرائی پروژه 40 طبقه ای اداری و تجاریِ سپید بام دماوند 
مدیر پروژه ساختمان اداری و تجاری نگین خودرو
مدیر پروژه اداری بام مرکزی
مدیر پروژه مسکونی بام چوبینه/ویلای چوبینه
مدیر پروژه پلاتین در اوشان
مدیر پروژه مسکونی زعفرانیه
مدیر پروژه مسکونی زرافشان
مدیر پروژه صنعتی رنو آزادی
مدیر پروژه ویلائی دریاکنار
مدیر پروژه رنو مرکزی در خیابان شریعتی
ناظر اسکلت پروژه مسکونی مرجان در نیاوران
ناظر اسکلت پروژه مسکونی گلستان در نیاوران
ناظر در پروژه اداری و تجاری برج نگار
ناظر پروژه مسکونی باغ رز